Østerby Vandværk I/S

Vandværkets forsyningsområde er på Øland. Området dækker fra Skalleren over Østerby, Hammershøj og til Vesterby.

Vandværket leverer vand til 234 forbrugere – med et årligt forbrug på 42.000 m³.

Vandet bliver renset for jern og mangan samt iltet, før det bliver pumpet ud til forbrugerne.

Østerby Vandværk I/S blev etableret 9. juni 1939.
Det første vandværk blev placeret i Østerby.
I 1960’erne og 1970’erne blev der bygget mange nye huse på Hammershøj.
Vandværket blev flyttet til området ved Skolen på Hammershøj, og der blev etableret 2 nye boringer.

Østerby Vandværk I/S ledes af en bestyrelse på 5 personer, og der afholdes normalt generalforsamling i marts måned.

Henvendelser til Østerby Vandværk kan ske til

Formand – Bjarne Frost – Fanøvej 5 – tlf. 98 23 62 23/mobil 21 66 66 51

Når det drejer sig om aflæsninger af vandure, spørgsmål til opkrævninger m.m. kontaktes:

Brovst Vand – tlf. 98 23 35 34 – e-mail admin@brovstvand.dk

Alarmeringslister – Østerby Vandværk

Følsomme forbrugere

Enhed Att. navn Adresse Telefon
Alderdomshjemmet
Børneinstitutioner/ Dagplejekontoret Brovst Kommune – Dagplejekontoret Borgervænget 12 96 44 56 00
Skole Øland Skole Hammershøj 3 98 23 60 93

Håndværker og materiel

Enhed Att. navn Adresse Telefon
Afmærkninsmateriel Beredskabs-chefen 99 31 72 90
Brøndborer K. Sørensen & Søn 98 42 33 51
EDB / Ledningsregistrering Navi Partner Århus ApS. 87 39 12 12
Elektriker Keld Ågesen Bohrsvej 2 98 23 20 10
El-forsyning HHE Stationsvej 20 98 23 19 33
Entreprenør Øland Entreprenør Østerbyvej 28 98 23 62 11
20 29 67 22
Filterservice Silhorko-Eurowater A/S 87 93 83 00
Naturgas Midt-Nord (påvisning af kabler) 87 27 87 27
Nødstrømsanlæg HHE Stationsvej 20 98 23 19 33
Rendegraver Øland Entreprenør Østerbyvej 28 98 23 62 11
Rensning og desinfektion Aquatex ApS Fåborg 63 61 00 09
Scan-Valve A/S 86 34 24 44
Slamsuger Øland Entreprenør Østerbyvej 28 98 23 62 11
20 29 67 22
Teknisk rådgiver DVN Kærsgårdvej 7, Skørbæk 98 66 66 66
60 39 96 60
Tele Danmark (påvisning af kabler) 70 15 07 15
Vandtankvogne og vanddunke Beredskabs-chefen 99 31 72 90
VVS Øland Maskinforretning Hammershøj 32 98 23 62 00
22 23 62 20

Medierne

Enhed Att. navn Adresse Telefon
DR – TV TV-Byen, 2860 Søborg 35 20 30 40
DR Nordjylland (Danmarks Radio) DR Fredrik Bajers Vej 9, Aalborg 96 35 76 00
Lokal avis Nordjyske 99 50 58 00
Lokal radio Nordjyllands Radio 96 35 76 00
TV2 – Nord Søparken 4, 9440 Åbybro 96 96 96 96

Myndigheder

Enhed Att. navn Adresse Telefon
Alarmcentralen 112
Amtsvejvæsen 96 35 10 00
Analyselaboratorium Eurofins Danmark Smedeskovvej 38, 8464 Galten 70 22 42 66
Beredskabscenter Aalborg 98 13 39 00
Beredskabschef Jørgen Pedersen Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg 99 31 72 90
Beredskabsstyrelsen 42 82 54 00
Embedslægen 98 16 15 00
Falck 70 10 20 30
Kommunens Miljøafdeling Erik Tørholm Borgervænget 12 96 44 56 00
Lokal Politi 98 23 14 48
Region Region Nord Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. 96 35 10 00
Rigshospitalets giftinformationscenter 35 45 35 45
Vagtlæge 70 150 300

Nabovandværker

Enhed Att. navn Adresse Telefon
Hvolgård Vandværk Klausholmvej 13 98 23 60 23

Vandværkets ledelse

Betegnelse Navn Adresse Telefon
Formand Bjarne Frost Fanøvej 5 21 66 66 51
98 23 62 23
Næstformand Svend Åge Jørgensen Amagervej 26 98 23 62 05
Kasserer John Christensen Nørremarksvej 18 22 43 38 49
Sekretær Henrik Jensen Gildedamsvej 10 22 38 55 46
Bestyrelsesmedlem Eivin Mathiesen Østerbyvej 2 98 23 62 36
20 67 62 36
Vandværks-passer/
driftsleder
Øland Maskinforretning
v/Jørgen Bager
98 23 62 00
22 23 62 20
Administration Brovst Vand 98 23 35 34
admin@brovstvand.dk

 

Print Friendly