Kontaktudvalget

Kontaktudvalget består af 14 private vandværker , som hver har 2 repræsentanter i kontaktudvalgets repræsentantskab.

Kontaktudvalget ledes af en bestyrelse på 5 personer valgt blandt medlemmerne i repræsentantskabet.

Formål:
Kontaktudvalgets formål er primært at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem alle almene private vandværker i Brovst Kommune i alle forhold af fælles interesser, herunder at optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til off. myndigheder, specielt med henblik på koordinering af:

  • vandindvindingsrettigheder,
  • vandforsyningsplaner,
  • kildepladsbeskyttelse,
  • regulativer,
  • vandforsyning i det åbne land, vandanalyser etc.
  • evt. at etablere fælles administration, tilsyn og overvågning,
  • beredskabsplaner.

Kontaktudvalget kan bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativ og økonomisk art, hvor der er tale om fælles interesser, f.eks. vedr. nødforsyninger, ringledninger, lækagesporinger etc.

Print Friendly