Beredskabsplan

Her på hjemmesiden for de samarbejdende vandværker i tidligere Brovst Kommune udarbejdes og ajourføres den del af alarmeringslisterne og beredskabsplanerne, der er fælles for samtlige vandværker i sammenslutningen

Listerne og planerne indgår automatisk i de enkelte vandværkers beredskabsplaner.
Herudover kan det enkelte vandværk på sin egen hjemmeside supplere med egne alarmeringslister og beredskabsplaner.

Vandværkets beredskab består af :

Alarmeringslister

 • alarmeringlister
 • handlingsplaner for forskellige tænkelige hændelser
 • blanket, der kan printes ud og bruges under håndtering af den konkrete hændelse.

Handlingsplaner for forskellige tænkelige hændelser

 1. Kort om beredskabsplaner (pdf)
 2. Generel handling i beredskabssituationer (pdf)
 3. Akut forurening af kildeplads (pdf)
 4. Forurening af forsyningens anlæg (pdf)
 5. Lækager på ledningsnet (pdf)
 6. Klordesinficering (pdf)
 7. Brand og eksplosion (pdf)
 8. Strømudfald (pdf)
 9. Trusler om sabotage (pdf)

Skema til afrapportering af handlingsforløb
blanket, der kan printes ud og bruges under håndtering af den konkrete hændelse – Hent her (pdf)

Klik her og se beredskabsloven.

For at læse og udskrive disse ovenstående handlingsplaner og blanketter (PDF-filer), skal du have programmet Adobe Reader installeret.
Programmet kan hentes her: Adobe Reader

Print Friendly